№ 1 ПОЛОЖЕННЯ про навчальну частину


№ 2 ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальне навчання студентів


№ 3 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ


№ 4 ПОЛОЖЕННЯ про органи студентського самоврядування


№ 5 ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичну раду


№ 6 ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, переривання, відрахування, поновлення і надання академічної відпустки студентам


№ 7 ПОЛОЖЕННЯ про ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ для працівників і студентів

ПРАВИЛА поведінки студентів


№ 8 ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу


№ 9 ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду


№ 10 ПОЛОЖЕННЯ про академічні відпустки та повторне навчання студентів


№ 11 ПОЛОЖЕННЯ про Академічну доброчесність


№ 12 ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію


№ 13 ПОЛОЖЕННЯ про архів


№ 14 ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти


№ 15 ПОЛОЖЕННЯ про денне відділення


№ 16 ПОЛОЖЕННЯ про організацію державної атестації здобувачів освіти


№ 17 ПОЛОЖЕННЯ про куратора академічної групи


№ 18 ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання


№ 19 ПОЛОЖЕННЯ про паспортизацію кабінетів, лабораторій та інших об’єктів навчально-виробничого призначення


№ 20 ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду


№ 21 ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію


№ 22 ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію


№23 ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу відповідальну за організацію і проведення процедур закупівель/спрощених закупівель


№24 ПОЛОЖЕННЯ про електронний журнал