Захист щоденників з технологічної практики

17.11.23р. комісія у складі Грачікова Л.Ю.; Пивовар І.І.; Король В.В. технологічних дисциплін прийняла захист щоденників з технологічної практики у студентів групи А-32 і А-41.Основним завданням проходження виробничої технологічної практики є закріплення, систематизація, поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі навчання, вдосконалення практичних умінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, ознайомлення безпосередньо на підприємствах із новітньою технологією, набуття навичок організаторської роботи. Здобувачі представили презентації,захистили індивідуальні завдання,використовували сучасні відіо-матеріали.Комісія прийшла до висновку ,що здобувачі під час проходження практики набули як теоретичних так і практичних навичок. Бази практик відповідали вимогам.