Захист щоденників з проходження виробничої переддипломної практики “Агрономія”

Пройшов захист Звіт-щоденників з проходження виробничоі переддипломноі практики підготовки фахіаців спеціальності 201 ,,Агрономія,, в групі А-41.

Комісія в складі Грачікова Л.Ю., Король В.В. прослухали виступи здобувачів освіти ,ознайомились з презентаціями і індивідуальними завданнями.

Студенти виконали в повному обсязі програму практики і показали достатній рівень практичних і теоретичних знань. Переддипломна практика – заключна ланка практики, основним завданням якої є підготовка до самостійної роботи аграріїв, поглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок за спеціальністю, уміння працювати з фактичним матеріалом про діяльність підприемства і використовувати його для виконання кваліфікаційного завдання – збір матеріалу для курсової роботи.