Захист переддипломної практики спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

05.04.2023 пройшов захист звітів щоденників з переддипломної практики.

Переддипломна практика є завершальним етапом навчання. Студенти виконують обов’язки відповідно до посад, що окреслені освітньо-кваліфікаційною програмою спеціальності.
Перед проходженням переддипломної практики проводяться збори студентів, де їх знайомлять зі змістом програми практики, надають консультації з методики її проходження та оформлення щоденників-звітів. Керівництво практикою здійснюють керівники від виробництва та навчального закладу. При визначенні місця проходження практики враховано перспективи працевлаштування, набуття навичок адаптації в колективі.
  Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завданнь.
Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики в рукописному або друкованому (електронному) вигляді. Після закінчення практики звіт захищається студентом перед комісією яка складалася з: голови комісії – Внукова Олена Володимирівна; члени комісії – Мурзінова Людмила Миколаївна, Леонова Оксана Олександрівна.