Захист курсових робіт з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії»

Відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії» в групі Т-41, Т-32 спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» під керівництвом Мурзінової Л.М..

Захист приймала комісія до складу якої входили: завідуюча технологічного відділенням Костіна Н.А. та викладач ветеринарних дисциплін Рибак А.М.
Студенти підготували презентації до курсових, в яких розкрили тему та зробили висновки і пропозиції. Студенти відповідали на додаткові питання чітко та ясно.
Дякую групі та комісії за плідну роботу.