Ветеринарне відділення

Леонова Оксана Олександрівна

Завідуюча відділенням “Ветеринарна медицина”, викладач дисципліни “Тваринництво”

На ветеринарному відділенні готуються спеціалісти з таких спеціальностей:

  • “Ветеринарна медицина”
  • “Менеджмент”

Випускники нашого коледжу є фахівцями ветеринарної медицини, які здійснюють надійний контроль і нагляд за якістю і безпечністю харчових продуктів і сировини тваринного походження, забезпечують стабільний контрольований епізоотичний стан у населених пунктах і господарствах, що гарантує належну епізоотичну безпеку в державі.

Студенти вчаться правильно і вчасно приймати самостійні відповідальні рішення: ставити діагноз, призначати лікування і розробляти профілактичні заходи проти хвороб, давати аргументовану оцінку санітарного стану виробництва чи окремих об’єктів. Особливе значення надається розвитку творчої  діяльності і самостійності студентів, вони залучаються до пошукової роботи, ділової співпраці з викладачами.

Професійні якості, організаторські здібності, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці студенти удосконалюють у навчально-виробничій клініці та під час практики у господарствах різних форм власності, де працюють з живими об’єктами, вивчають досвід лікарів-практиків.

Поглибленню фахових знань сприяють також семінари, зустрічі з науковцями. Належний рівень надання якісних освітніх послуг сприяє успішному працевлаштуванню випускників. Після закінчення навчання вони реалізують професійні навички на таких посадах: фельдшер ветеринарної медицини управлінь, підприємств, установ, організацій і закладів державної та приватної ветеринарної медицини;; фельдшер ветеринарної медицини державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті; фельдшер ветеринарної медицини м’ясопереробного підприємства;  лаборант лабораторії ветеринарної медицини; лаборант ветеринарно-санітарної експертизи: ринку, підприємства з переробки харчових продуктів і сировини, навчального закладу, науково-дослідної установи; інспектор підрозділу ветеринарної міліції із забезпечення карантинних ветеринарних заходів; працівник підприємства з виробництва і реалізації засобів захисту тварин та засобів ветеринарної медицини; оператор з ветеринарного оброблення тварин.