Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина – галузь наукових знань і практичної діяльності людини, спрямована на попередження та боротьбу з хворобами тварин для забезпечення ефективності тваринництва, охорону людей від зооантропонозів (захворювань, спільних для тварин і людей), вирішення ветринарно-санітарних та екологічних проблем утримання тварин і захисту довкілля від забруднень. Інша назва ветеринарія. Окрім того, ветеринарна медицина контролює випуск доброякісних із санітарного погляду продуктів тваринництва і кормів, а також недопущення занесення інфекційних хвороб з-за кордону, охоплює комплекс наук про будову організму тварин, закономірності життєдіяльності здорового і хворого організмів, особливості будови, функції і патогенні властивості збудників захворювань, механізм їх поширення та взаємодії з організмом тварин, методи молекулярно-генетичного, біохімічного, біофізичного і імунологічного визначення патогенних чинників та вивчення патогенезу хвороб, про заходи захисту тварин і оптимізацю умов їх відтворення.

У ВСП “Донецький фаховий коледж ЛНАУ” студенти застосовують теоретичні знання на практиці, удосконалюють навички у навчально-виробничій клініці та фермі. Під час практики у господарствах різних форм власності вивчають досвід лікарів – практиків. Поглибленню фахових знань сприяють семінари, відкриті заняття. На навчальній фермі коледжу знаходяться різні види тварин. На практиці майбутні спеціалісти можуть виявити та діагностувати різні хвороби, призначити лікування, самостійно робити хірургічні операції.