Циклова комісія технологічних дисциплін

Технологічне  відділення є одним із підрозділів «Донецького коледжу Луганського національного університету». В даний час на відділені готуємо фахівців двох спеціальностей: 201 «Агрономія», 204 «Технологія  виробництва продукції тваринництва».

За час існування на відділені підготовлено понад 7224 спеціалістів, в тому числі отримали з відзнакою  2465. Нині тут навчається 153 студента.

Педагогічний колектив технологічного відділення – міцний сплав досвідченості і мудрості, якому під силу вирішувати складні питання навчально-методичного процесу з метою підготовки фахівців нової формації.

Грачікова Людмила Юріївна

– голова циклової комісії, викладач технологічних дисциплін

Внукова Олена Володимирівна

– викладач “Годівля”

Готуючи фахівців АПК різних спеціальностей, викладачі коледжу ставлять перед собою за мету не лише забезпечити високий професійний рівень викладання, але й сформувати свідому, всебічно розвинену людину, яка спроможна стати активним учасником розбудови незалежної Української держави.

Система навчально-виховної роботи відділення базується на духовній та національно-патріотичній основі.

Навчання на відділені проводиться в технічно оснащених лабораторіях і аудиторіях. Лекційні аудиторії обладнані мультимедійними проекторами. Викладачі відділення активно впроваджують інноваційні методи викладання, поширюють використання мультимедійних та інтерактивних форм викладання навчального матеріалу, а також тестового контролю знань.

Сьогодні головним завданням викладачів технологічного відділення є підготовка фахівців для роботи в сучасних ринкових умовах.

На спеціальності «Агрономія» навчаються студенти, які мріють стати законодавцями поля і землі, стати професійними аграріями, бути господарями рідної землі, справжніми професіоналами, яких чекають на сучасному ринку праці.

Агроном – це   найважливіший фахівець сільського господарства, його головне завдання – нагодувати населення планети, яке рік за роком тільки зростає.

Фахівця з агрономії на технологічному відділенню готують для управлінської діяльності, яка пов’язана з сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, переробки та зберігання продукції рослинництва. Такий спеціаліст може працювати на посадах керівника виробничих підрозділів з виробництва  та переробки продукції рослинництва в аграрних формуваннях і фірмах, в науково-дослідницьких установах, борошномельних комбінатах, олійницях, державних насіннєвих інспекціях.

Опановують робочі професії та отримують посвідчення «Озеленувач»,  тракторист – машиніст с/г виробництва «категорії А».

Професія технолога полягає в контролі виконання всіх обов’язкових процесів при виробництві і переробці продукції тваринництва. Навчання молодого техніка – технолога спрямоване на підготовку фахівця з глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками з основ сучасної технології  і організації виробництва продукції тваринництва та її реалізації  в ринкових умовах.

Майбутні техніки-технологи одержують не тільки фахову, а й глибоку економічну, організаційно-управлінську підготовку з основ бізнесу і стандартизації продукції тваринництва.

Під час отримання спеціальності студенти набувають знань та вмінь робочої  професії  «Оператор штучного осіменіння  тварин і птиці» та отримують посвідчення.

Протягом усього періоду навчання студенти мають змогу випробувати отриманні знання шляхом поєднання теорії з практикою на передових підприємствах галузі: молокозаводах, м’ясокомбінатах, птахофабриках, олійницях, борошномельних комбінатах, державних насіннєвих інспекціях.

Фахові знання та практичні навички випускники технологічного відділення ВСП «Донецький фаховий коледж ЛНАУ» творчо застосовують на посадах спеціалістів і керівників підприємств та установ, діяльність яких пов’язана з технологією  виробництва і первинною переробкою продукції рослинництва і тваринництва.

Частина випускників продовжують вдосконалювати професійний рівень в університетах і академіях України.