Циклова комісія соціально-гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін

«Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті» (Сухомлинський В.О.)

Основними завданнямициклової комісії є оптимізація викладання гуманітарних дисциплін відповідно до сучасних вимог та широке використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей; морально-етичні принципи впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, активізацію роботи з обдарованою молоддю, шляхом залучення її до пошуково-дослідницької роботи на підвищення якості знань студентів, їх загальнокультурного рівня, участі в конкурсах, олімпіадах, збереження традицій минулого, любові до своєї країни, до рідної мови та історії.

Основні завдання циклової комісії:

  • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
  • організація та проведення семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
  • представлення результатів наукових досліджень, творчої діяльності студентів у фахових виданнях;
  • підготовка студентів для участі в Міжнародних конкурсах, предметних олімпіадах; участь викладачів у професійних конкурсах

Циклова комісія соціально-гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін нараховує 12 викладачів:

Гонтар Геннадій Андрійович

– заступник директора з навчальної роботи

Саноян Анна Олександрівна

– викладач “Українська мова та література”

Кірпо Наталя Вікторівна

– заступник директора з виховної роботи

Цвятков Артем Анатолійович

– керівник фізичного виховання

Гробовод Вікторія Олександрівна

– викладач “Біологія”, “Хімія”

Леонов Альберт Воломирович

– викладач “Фізичне виховання”

Бурлаченко Інна Вільямівна

– викладач “Іноземна мова”

Викладачі комісії є колектив однодумців-професіоналів, багаті на творчі шукання і здобутки. Тут поєднався авторитет і багаторічний досвід викладачів-наставників з креативністю й молодим запалом тих, хто тільки починає свій шлях на педагогічній ниві. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, підвищенням професійної майстерності, вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології.

Циклова комісія має свої традиції, відпрацьований стиль роботи, які були закладені майстрами педагогічної справи, ветеранами праці: Римеров Л.Й., Власова О.Н., Змарада В.С., Москаленко В.І., Смоляр П.І., Сельцовська Г.П., Гордащук С.М., Любівая Г.С., Семенов П.П., Адамаов В.М., Кліщ С.М., Борзенко Л.Г., Морозенко В.Я., Чередніченко О.М., Баклан І.М., Баклан В.Є., Мурашова Л.Я., Барбашова Л.М., Першак Т.Г., Могилевська Л.І., Могилевський І.П., Вітко Г.М. та Батрак Л.В.

Викладацький склад циклової комісії намагається, окрім ґрунтовних знань з дисциплін, прищепити своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності.

Педагогічна майстерність, постійний пошук, активна громадська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії соціально-гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін. Основними напрямками діяльності викладачів комісії є підвищення якості освітнього процесу в контексті сучасних цивілізованих змін, проведення дослідницької та організаційно-методичної роботи.

За багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній, організаційно-методичній та науковій роботі викладачі циклової комісії нагороджені подяками та почесними грамотами.