Циклова комісія економічних дисциплін

Циклова комісія економічних дисциплін нараховує 5 викладачів:

Костіна Наталя Анатоліївна

– завідувачка технологічним відділенням

Яриш Ніна Олексіївна

– виконуюча обов’язки головного бухгалтера

Ашуркін Ігор Костянтинович

– провідний юрист

Корепанова Анастасія Василівна

– методист, викладач “Менеджмент”

Хорішко Ольга Андріївна

– провідний бухгалтер

Основним напрямком  роботи циклової комісії економічних дисциплін є  формування професійної компетентності, підвищення рівня підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, здатних на високому професійному рівні розв’язати економічні та господарські проблеми в умовах ринку.

У складі циклової комісії економічних дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з практичним досвідом роботи на підприємствах, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки.

Робота викладачів циклової комісії спрямована на підготовку фахівців ринкової орієнтації із професійними знаннями з економічних дисциплін, використовуючи інноваційні технології навчання з урахуванням сучасних вимог.

В коледжі майбутні фахівці отримують ґрунтовні знання з економіки підприємства, статистики, економічного аналізу,  бухгалтерського обліку, фінансів підприємства, менеджменту, маркетингу, діловодства, комерційного права, агробізнесу і підприємництва, організації виробничої і бізнесової діяльності та інш.

Невід’ємною частиною освітнього процессу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних, курсових робіт та проходження навчальних, технологічних та виробничих практик на провідних підприємствах міста та області.

Ми пишаємося нашими випускниками, які працюють у різних галузях народного господарства, органах державного контролю і управління, фінансово-кредитних установах, ведут підприємницьку діяльність, працюють на економічних посадах, займаються наукою.