Технологічне відділення

Костіна Наталя Анатоліївна

Завідуюча технологічним відділенням, викладач дисциплін “Менеджмент”

На технологічному відділенні готуються спеціалісти з таких спеціальностей:

  • “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”
  • “Агрономія”

Технологічне відділення в нашому коледжі порівняно молоде.

Підготовка техніків-технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва передбачає формування у майбутніх фахівців ґрунтовних знань анатомії, фізіології, методів годівлі, розведення та відтворення основних порід сільськогосподарських тварин і птиці, технологій кормів з основами кормовиробництва, а також зоогігієни з основами ветеринарії, механізації та автоматизації тваринництва.

Студенти набувають знань та вмінь робочої професії “Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці”.

Під час лекційних, семінарських, лабораторно-практичних занять, навчальної, технологічної та виробничої практики особлива увага приділяється освоєнню сучасних новітніх технологій виробництва і переробки молока та яловичини, продукції свинарства, птахівництва, вівчарства, конярства, бджільництва, кролівництва, вирощування риб, технології виробництва і переробки продукції рослинництва. Студенти також вивчають основи менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку, комп’ютеризації та автоматизації окремих етапів виробництва.

Агрономів готують для управлінської діяльності, яка пов’язана з технологіями вирощування сільськогосподарських культур, переробки та зберігання продукції рослинництва.

Такий спеціаліст може працювати на посадах керівника виробничих підрозділів з виробництва та переробки продукції рослинництва. Це можуть бути аграрні формування і фірми, науково-дослідні установи, борошномельні комбінати, олійницй, державні насінневі інспекції, тощо.

Під час отримання спеціальності студенти опановують робочі професії: “Озеленювач”, “Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва” категорії “А”.

Фахівець в галузі управління здійснює оперативне управління первинним підрозділам – бригадою, зміною, дільницею, вирішує конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих і побутових задач. Може займати первинні посади управлінського персоналу, бути організатором, керівником малого підприємства.

Під час отримання спеціальності студенти проходять підготовку на набуття знань і навичок робочої професії “Оператор комп’ютерного набору”, разом з дипломом випускники отримують посвідчення на робочу професію.

Для формування професійної мотивації ефективно застосовуються проектно-творчі, ігрові та комп’ютерні технології. Проводяться тренінги, вправи,  заняття на виробництві, професійні конкурси, зустрічі з вченими-аграріями.

Вирішення проблемних завдань, науково-пошукова робота у творчій співпраці з викладачами сприяють розумінню студентами необхідності знань для майбутнього, забезпечують високу результативність навчання.

Безперервно, протягом усього періоду навчання, у структурно-логічній послідовності студенти мають змогу випробувати отримані знання шляхом раціонального поєднання теорії з практикою в Регіональному навчально-практичному центрі та на передових підприємствах галузі: молокозаводах, м’ясокомбінатах, птахофабриках, олійницях, борошномельних комбінатах.

Фахові знання та практичні навички випускники відділення творчо застосовують на посадах спеціалістів і керівників підприємств та установ, діяльність яких пов’язана з технологічним утриманням, виробництвом і первинною переробкою продукції тваринництва, рослинництва. Частина випускників продовжують вдосконалювати професійний рівень в університетах та академіях, займаються науковими дослідженнями.