Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти»

Одним із чинників підвищення якості знань у ВСП «Донецький фаховий коледж ЛНАУ» є впровадження в освітній процес інноваційних технологій, оновлення змісту навчального процесу відповідно до сучасних досягнень освіти і науки. Одним із чинників особистісного зростання викладачів та здобувачів освіти є участь у наукових конференціях.  

16 березня 2023 року на базі Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» та Чернівецького індустріального фахового коледжу в онлайн-режимі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти», у якій узяли участь викладачі Саноян А.О. та Кірпо Н.В. Учасників конференції привітав Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. У заході взяли участь представники Департаменту та державних установ фахової передвищої, вищої освіти, голова Всеукраїнської спілки голів ОМО викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідні фахівці галузі.

Важливе місце учасники конференції відвели розгляду проблем інноваційного підходу до підготовки фахівців нової генерації та якісного забезпечення ефективності навчання учасників освітнього процесу.

Тематичні напрямки конференції:

  • системний підхід як складова освітньої інноватики;
  • модернізація мовно-літературної освіти розвитку особистості конкурентоспроможного фахівця;
  • актуальні тенденції сучасної філологічної науки в контексті розвитку національної свідомості;
  • шляхи вдосконалення професійної компетентності викладача в умовах змішаного та дистанційного навчання.

Загалом, до роботи приєднались понад 80 учасників з різних регіонів України, переважно з числа працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Віримо в себе! Віримо в перемогу!