Менеджмент

Менеджмент – керівництво людьми. Щоденне управління виробництвом з метою забезпечення найбільшого прибутку власникам було основним завданням спеціальної групи людей. Саме їх почали називати менеджерами, а їх заняття менеджментом.

Менеджмент передбачає високий ступінь свободи керівників і підлеглих в умовах невизначених ситуацій. Особливостями сучасної економічної думки є:
– спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіциту ресурсів;
– досягнення високих кінцевих результатів при менших витратах;
– піднесення науково-технічного прогресу.

На практиці студенти застосовують теоретичні навички з визначення доцільності, застосування певної організаційно – правової форми організації в конкретному випадку;
– розробляють необхідну документацію, для функціонування організації;
– розраховують економічні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства;
– оцінюють ефективність менеджменту організації.

Кваліфікація: помічник керівника виробничого підрозділу