Для надання студентам освітніх послуг та проведення практичних занять в коледжі використовуються необоротні матеріальні активи, передані навчальному закладу у користування юридичною особою. Заняття проводяться в учбовому та лабораторному корпусах.

Ветеринарна клініка та корпус механізації постраждали від арт. обстрілів під час проведення АТО у 2014-2015 роках.  Будівлі знаходяться в аварійному стані і на даний момент  не використовуються в навчальному процесі.

Працює котельня, реконструйована під використання твердого  палива. За кошти загального фонду в грудні 2020 року було придбано 66 тон вугілля. Цього не достатньо для повного забезпечення потреби,  котельня працює в економ режимі.

Для  навчання студентів є кабінети, лабораторії, а також бази підприємств агропромислового комплексу по конкретним спеціальностям. Комп’ютерні класи коледжу обладнані  персональними комп’ютерами,12 кабінетів з проєкторами. Студенти всіх спеціальностей виконують обчислення з лабораторних, практичних і курсових робіт на комп’ютерах.

Навчальний процес забезпечують 35 викладачів.

Якість надання освітніх послуг у ВСП «ДФК СНУ ім. В.Даля» визначається наявністю системи безперервної освіти, провідною ланкою якої стане підготовка кваліфікованих спеціалістів для навчання в ВНЗ III-IV рівня акредитації та поповнення висококваліфікованими спеціалістами сільського господарства галузі.

Навчальний комплекс коледжу включає:

І.   Навчальна частина:

 • навчальних корпусів     — 3
 • ветеринарна клініка       — 1
 • гуртожитків                   — 4
 • спортзалів                      — 2
 • стадіон                           — 1
 • їдальня                           — 1

ІІ. Навчально-виробниче господарство:

 • земельних угідь — 790,4 га,   в т. ч. орної           — 548,2 га
 • тракторів різних марок            — 5
 • автомобілів                               — 5
 • ремонтна майстерня                 — 1
 • трактородром                          — 1
 • сількогосподарських  тварин
  великої рогатої худоби   —  46 ,   в т. ч. корів   —  13
  свиней                    —  103 (8-осн.свиней, 1 хряк, 94 молодняка)
 • Пункт штучного осіменіння тварин ферми         – 1

В навчальних корпусах розміщено 57 кабінетів і лабораторій, бібліотека з читальним залом на 20 місць, два спортивних зали загальною площею 670 м2., актовий зал на 250 місць. Загальна площа навчальних корпусів 8810,7м2. Навчальна площа на одного студента — 23,55м2. Усі кабінети оформленні і відповідають технічним і санітарним вимогам згідно «Положення про навчальні кабінети», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004р.№ 601.Оснащення навчальних кабінетів і лабораторій відповідає переліку типового обладнання і забезпечує виконання навчальних планів і програм підготовки фахівців та кваліфікованих робітників, кабінети і лабораторії паспортизовані, методично забезпечені та  оснащені технічними засобами навчання. Вони мають основне навчальне обладнання, устаткування, стенди, макети, зразки продукції. В кожному кабінеті є куточок  національної символіки України, Інструкція з охорони праці, план роботи кабінету на поточний навчальний рік.

          У кабінетах і лабораторіях для підготовки плодоовочівників та озеленювачів є в наявності колекція мінеральних добрив, фотоелектрокалориметр, рН-метр, прилади ОП-2, сушильні шафи, термостати та ін. Лабораторії «Трактори» та «Сільськогосподарські машини» обладнані с/г технікою, тракторами, що забезпечує вивчення технології механізованих робіт у рослинництві. На базі господарства є пункт технічного обслуговування тракторів та с/г машин, майстерня.

Для підготовки операторів  штучного осіменіння тварин та птиці  є лабораторії, які оснащені і мають  необхідні прилади і пристосуваннями для обстеження тварин, дослідження сперми, і наявною відеотехнікою, мікроскопами, вимірювальними інструментами, інструкціями з їх використання та іншими засобами.

Лабораторії «Інформатики та комп’ютерної техніки» та «Комп’ютеризації с/г виробництва» обладнані комп’ютерною оргтехнікою – сканер, принтер, модем, які були придбані до 2010 року і потребують сучасного переоснащення. Для вивчення дисципліни  «Фармакологія»  створена навчальна аптека в якій проходять лабораторно – практичні заняття та навчальна практика. Аптека оснащена спеціалізованим обладнанням: автоклав, дистилятор, водяна баня, сушильна шафа, стерилізатор, електроплита, різноваги, болюсозадавач, необхідна кількість лікарських рослин, гербарій, та інші прилади та інструменти.

Організація та проведення практичного навчання студентів здійснюється згідно Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів. Практичні навчання проводять на базі навчально-виробничого господарства коледжу, в передових сільськогосподарських та переробних підприємствах.

Матеріально-технічна база коледжу відповідає вимогам освітніх навчальних програм, навчальних планів і програм підготовки кваліфікованих робітників за заявленими професіями.

До кожної  дисципліни розроблено навчально-методичне забезпечення згідно навчальних програм, стандартів спеціальностей.

Навчальні дисципліни забезпечені  підручниками, посібниками  та власними методичними розробками

Бібліотечний фонд закладу має 53000 екземплярів підручників, довідкової літератури з усіх навчальних дисциплін згідно робочих навчальних планів підготовки з усіх спеціальностей. Фонд бібліотеки забезпечує навчальний процес, на одного читача припадає – 14 примірників, нова література в першу чергу надходить до читальної зали.

У підготовці комплексного методичного забезпечення спеціальностей використовуються мережа Internet, педагогічна, науково-методична література, періодичні професійні видання. 

Для занять фізичною культурою та роботи секцій є спортивний зал, частково обладнаний  спортивним інвентарем. В тренажерному залі студенти  займаються спортом індивідуально.

Існує актова зала, яка розрахована на 250 місць. Вона має сучасне музичне обладнання для проведення студентських свят, тематичних вечорів та урочистих засідань.

В навчальному корпусі працює буфет, обладнаний виробничою та побутовою технікою, необхідною для зберігання продуктів харчування та приготування їжі.

Студенти живуть у гуртожитку №2 де кімнати і побутові приміщення, система теплопостачання потребують капітального ремонту.

Міністерство освіти фінансує основні  видатки навчального закладу по загальному фонду – заробітна плата, податки, академічна стипендія, харчування сиріт, частково енергоносії.

На розвиток МТБ коледжу кошти з МОН не виділяються. Витрати на господарські потреби навчального закладу і розвиток МТБ здійснюються за рахунок спеціального фонду: виплата з/плати рослинникам і тваринникам, придбання ППМ, насіннєвого матеріалу, гербіциди, фунгіциди, запчастини для техніки, будівельні матеріали для поточного ремонту в приміщеннях та інше. Основним джерелом надходження коштів для розвитку МТБ коледжу являється виручка від реалізації зерна озимої пшениці та соняшника. Поточні надходження від реалізації  продукції тваринництва витрачаються на виплату заробітної плати та сплати ПДВ.

Таким чином матеріально-технічна база, відповідає вимогам ліцензування, але необхідна її модернізація.