Історія коледжу починається з жовтня 1927 року, коли з села Великі Карабуки Старобешівського району в село Красногорівку Мар’їнського району була переведена сільськогосподарська профшкола з трирічним терміном навчання. Спочатку вона називалась “Сталинська окружна сільськогосподарська школа рільництва” народного Комісаріату просвіти УРСР. Школа розмістилася в будинку поміщика і депутата Державної Думи Петра Каменського.

Восени 1927р. в профшколі було всього 46 учнів, 8 викладачів, учбове приміщення з 2 кабінетів (хіміх і рослинництва) та 7 аудиторій; 150га землі, 4 пари коней, 2 воли.

З 1930 році школу стала підпорядковуватись “Укрмолоко-тресту”

У 1931 році школу реорганізовано в “Красногорівський ЗОО-технікум”, а у 1933 році з ним з’єднався Маріупольський зоотехнікум. Директором технікуму став Мацкевич Володимир Володимирович – в майбктньому міністр сільського господартсва СРСР. Разом з ним завучем працював майбутній міністр сільського господарства УРСР Співак Іван Сидорович.

У 1944 році зоотехнічний технікум Наркомату рільництва УРСР отримав назву “Донецький сільськогосподарський технікум міністерства радгоспів УРСР”.

У 1964 році технікум було реорганізовано в “Радгосп-технікум”. З приєднанням у 1974 році радгоспу “Красногорівський” Донецький радгосп-технікум зайняв чинне місце в підготовці кадрів для сільського господарства СРСР.

У 1998 році згідно з наказом Міністерства агропромислового комплексу України “Донецький радгосп-технікум” перейменовано в “Донецький державний аграрний технікум”.

25 жовтня 2001 року “Донецький державний аграрний технікум” відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу України.

На підставі рішення Міністерства аграрної політики України від 21.06.2007 року наказом ректора ЛНАУ від 10.09.2007 року технікуму надано статус ВП “Донецький технікум Луганського національного аграрного університету”.

2017 року наказом Міністерства освіти і науки України Відокремлений підрозділ “Донецький технікум Луганського НАУ” було перйменовано на Відокремлений підрозділ “Донецький коледж Луганського національного аграрного університету”.

2023 року наказом Міністерства освіти і науки України Відокремлений підрозділ “Донецький коледж Луганського національного аграрного університету” був реорганізовано до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ “Донецький фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля”

Даний навчальний заклад є центром підготовки спеціалістів сільського господарства, центром культури і освіти в регіоні.

З часу заснування навчального закладу сільське господарства отримало понад 18 тисяч висококваліфікованих спеціалістів.