Графік проведення екзаменів в І семестрі 2023-2024р. ВСП “Донецький фаховий коледж СНУ ім. В. Даля”