Велику увагу в коледжі приділено організації самостійної роботи студентів. Для цього функціонує читальна зала коледжу на 70 місць. Загальний бібліотечний фонд коледжу складає 61484 примірників, з них навчальної літератури – 42242 примірники. В бібліотеці створюється фонд електронних лекцій, довідників, методичних розробок викладачів для використання студентам.

Електронна бібліотека

211 Ветеринарна медицина
204 Технологія виробництва
і переробки продукції
тваринництва
201 Агрономія
073 Менеджмент
Загальноосвітні предмети