Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти»

Одним із чинників підвищення якості знань у ВСП «Донецький фаховий коледж ЛНАУ» є впровадження в освітній процес інноваційних технологій, оновлення …