Положення Про порядок реалізації здобувачами освіти ВСП “Донецький фаховий коледж ЛНАУ” права на вільний вибір навчальних дисциплін


Положення Про дистанційне навчання


Положення Про здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою навчання у ВСП “Донецький фаховий коледж ЛНАУ”


Положення Про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП “Донецький фаховий коледж ЛНАУ”


Типове Положення про атестацію педагогічних працівників із змінами до нього


Порядок призначення і виплат стипендій


Постанова Деякі питання стипендіального забезпечення


Постанова Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. №1045


Положення Про порядок перезарахування результатів навчання здобутих шляхом неформальної освіти ВСП “Донецький фаховий коледж ЛНАУ”


Положення Про Академічну доброчесність ВСП “Донецький фаховий коледж ЛНАУ”


Положення Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ВСП “Донецький фаховий коледж ЛНАУ”


Річний план основних заходів педагогічного впливу і корекції виховання студентів у гуртожитку на 2021-2022 навчальний рік


Положення про користування гуртожитком


Комплексний перспективний план національного виховання студентів 2021-2022 навчальний рік