Графік проведення екзаменів в ІІ семестрі 2022-2023р. ВСП “Донецький фаховий коледж СНУ ім. В. Даля”